ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

โครงการ”คืนธรรมชาติสู่ธรรม”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”คืนธรรมชาติสู่ธรรม” ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมกับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยมี นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ การจัดทำโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และป่าไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลูกฝังจิตสำนึก เป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านเข้าใจในการดำรงชีวิตที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๑ พรรษา โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เจ้าของพื้นที่ และส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้แก่ นายศิริวัฒน์ บุปพผาเจริญ หัวหน้า สนง.คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และคณะ นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และคณะ.มณฑลทหารบกที่ ๓๒ (ค่ายสุรศักดิ์มนตรี) .สถานีตำรวจภูธรเถิน (พ.ต.อ.กนิษฐ ประสานสุข ผกก.สภ.เถิน .สนง.ปภ.จว.ลำปาง สาขาเถิน ท้องถิ่นอำเภอเถิน เทศบาลเมืองล้อมแรด .เทศบาลตำบลเถินบุรี เทศบาลตำบลเวียงมอก เทศบาลตำบลแม่มอก .องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ .องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง .องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อุทยานแห่งชาติแม่วะ ชมรมกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเถิน ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ประมาณ ๑๐๐๐ คน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง
http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/743732
ข้อมูล/ภาพ/อำพัน พงษ์พานิช 

01-DSC_0761-1-800x501.jpg02-DSC_0778-800x533.jpg03-DSC_0784-1-800x444.jpg04-DSC_0819-2-800x514.jpg05-DSC_0834-800x533.jpg06-DSC_0840-3-800x533.jpg07-DSC_0846-2-800x445.jpg09-DSC_0972-1-800x533.jpg01-DSC_0761-1-800x501.jpg08-DSC_0867-800x545.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานสำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑

29 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

29 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev