Black Ribbon

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Arrow up
Arrow down

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

เมนูหลัก

ศูนย์ดำรงธรรม

Poster01.jpg

 

We have 6 guests and no members online

ผู้มาเยี่ยมชม

1091011
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
546
4673
11298
14361
34568
60524
1091011

คาดการณ์วันนี้
5448

10.03%
2.91%
1.39%
0.34%
0.02%
85.31%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:23.20.35.9

แผนที่ตั้ง อบต.แม่ถอด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่ถอด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

 

 

โครงการ Big cleaning day.
10 Aug 2017 08:55 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางโครงการ Big cleaning day.

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด มอบหมายให้นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง  [ ... ]

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู...
31 Jul 2017 14:52 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางรับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแล และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติแล [ ... ]

รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศอ...
19 Jul 2017 09:22 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๕๘
คะแนนรวม ๔ ด้าน
(ภาพ : ข้อมูล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วอินทรีย์โดยชีววิธี...
29 Jun 2017 14:18 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วอินทรีย์โดยชีววิธี

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วอินทรีย์โดยชีววิธี ณ โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านแม่เติน ม.๓ โด [ ... ]

โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธ...
27 Jun 2017 23:52 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางโครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีให้แก่ [ ... ]

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการจัดการขยะม...
09 Jun 2017 13:20 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.พิสิทธิ์ พิรุณกล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ว่าที่ ร.ต.ดร. อุดม สุวรรณพิมพ์ [ ... ]

ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๙ สิงหาคม...
09 Aug 2017 12:43 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ โครงการ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๙ สิงหาคม...
09 Aug 2017 12:42 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ โครงการ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๑ กรกฎาค...
31 Jul 2017 11:50 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ กรกฎาค...
24 Jul 2017 11:28 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงไชย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ กรกฎาค...
24 Jul 2017 11:27 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการตรวจสอบราคาโครงการ จำนวน ๔ โครงการ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๑ กรกฎาค...
11 Jul 2017 12:54 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ โครงการ 
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

นายกอบต.แม่ถอด ตรวจสอบ ถนนชำรุดและหอยในนาข้าว...
16 Aug 2017 12:57 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางนายกอบต.แม่ถอด ตรวจสอบ ถนนชำรุดและหอยในนาข้าว

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาถนนลูกรังบ้านแม่แก่ง หมู่ที่ ๔ และหอยในนาข้าวของชาวบ้าน บ้านดงไชย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จัง [ ... ]

งานกองช่าง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐...
16 Aug 2017 12:22 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ลงพื้นที่ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังแบบเรียงกล่องเหล็กถักบรรจุหินใหญ่ สถานที่ดำเนินการถนนเข้าสู่พื้นที่ [ ... ]

งานกองช่าง ตรวจสอบท่อส่งน้ำอุดตัน...
02 Aug 2017 12:03 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง ตรวจสอบท่อส่งน้ำอุดตัน

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ว่าที่ ร.ต.ชาญวุธ เครือดวงคำ ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบท่อส่งน้ำอุดตันฝายพร้าว(ทุ่งเหล่า ๒)ทำใ [ ... ]

งานกองช่าง ตรวจสอบแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านแม่เตี๊...
27 Jul 2017 12:43 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง ตรวจสอบแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านแม่เตี๊ยะ

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ชาญวุธ เครือดวงคำ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ [ ... ]

งานกองช่าง สุ่มเจาะเก็บตัวอย่างถนนลาดยางแอสฟัลท์หล...
27 Jul 2017 07:59 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง สุ่มเจาะเก็บตัวอย่างถนนลาดยางแอสฟัลท์หลังปูและบดอัด

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด พร้อมว่าที่ ร.ต.ชาญวุธ เครือดวงคำ ผู้อำนวยการกองช่าง นายเอนก วงสเติน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาบ้านไร [ ... ]

งานกองช่าง โครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก...
22 Jul 2017 14:55 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง โครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ลงนามในสัญญาจ้างบริษัทสามารถคอนตรัคชั่น เชียงใหม่จำกัด ดำเนินการเสริมผิวจราจรเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแม่เติน  [ ... ]

ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

เหตุนำส่งผู้สูงอายุใจสั่น-หายใจเหนื่อยและเด็กหญิงอ...
10 Aug 2017 01:50 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุนำส่งผู้สูงอายุใจสั่น-หายใจเหนื่อยและเด็กหญิงอาเจียน-มีไข้ อ่อนแรง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๒๐ น. รับแจ้งจากทางญาติผู้ป่วย ว่ามีผู้สูงอายุหญิง บ้านแม่ถอด ม.๒ มีอาการใจสั่น หายใจเหนื่อย จึงรายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดรถกู้ชีพ-เจ้าหน้าที่ออก [ ... ]

เหตุรถขอความช่วยเหลือและเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชนคน...
06 Aug 2017 01:34 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุรถขอความช่วยเหลือและเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชนคน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๒๕ น. รับแจ้งจากพลเมืองดีและ สภอ.เถิน ว่ามีเหตุรถขอความช่วยเหลือและเหตุรถมอเตอร์ไซด์ ชนคนได้รับบาดเจ็บ (สองเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน) จึงได้รายงาน [ ... ]

เหตุรถยนต์ยางรั่ว...
21 Jul 2017 06:23 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุรถยนต์ยางรั่ว

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐น. วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิทยุสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดรับแจ้งจาก สภ.เถิน เหตุรถยนต์ยางรั่ว บริเวณถนนพหลโยธิน กม.๖๓๐ ขาล่อง เมื่อได้รับแจ้งได้รายงา [ ... ]

เหตุ รถกระบะบรรทุกผลไม้ลงเอง...
07 Jul 2017 00:39 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุ รถกระบะบรรทุกผลไม้ลงเอง

วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๐๐ น. รับแจ้งจาก สภอ.เถิน ว่ามีอุบัติเหตุรถเสียหลักลงเอง จึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมจัดเจ้าหน้าที่-รถกู้ชีพ ออกปฏิบัติหน้าที่ ถึงที่เกิดเหตุ กม.ที่ ๖๓๕-๖ [ ... ]

เหตุ รถบรรทุกพ่วงเสียหลักล้มขวางถนน...
04 Jul 2017 13:04 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุ รถบรรทุกพ่วงเสียหลักล้มขวางถนน

วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๕๗ น. รับแจ้งจาก สภอ.เถิน ว่ามีอุบัติเหตุรถเสียหลักลงเอง จึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมจัดเจ้าหน้าที่-รถกู้ชีพ ออกปฏิบัติหน้าที่ ถึงที่เกิดเหตุ กม.ที่ ๖๔๐-๖ [ ... ]

รถยนต์เก๋งชนกัน พหลโยธินขาขึ้น...
04 Jul 2017 07:56 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางรถยนต์เก๋งชนกัน พหลโยธินขาขึ้น

เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.วันที่ ๔ กกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิทยุสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดรับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนกันบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นเขตรอยต่อตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ปะ เมื่อได้รับ [ ... ]

ข่าวอื่นๆ

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ได้รับขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1 บ้านแม่เติน วัดถ้ำสุขเกษมฯ ระยะทาง310 เมตร จุดที่ 2 บ้านทุ่งเจริญ -แม่ถอด ระยะทาง 630 เมตร ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว อาจทำให้การสัญจรของราษฎรในพื้นที่ไม่สะดวก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จึงประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจร จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

(ภาพ:ข่าว ภีควัฒน์ ขานไข) 

13912496_1071502879565956_8493393219336325951_n.jpg13912527_1071502849565959_7757756727707416352_n.jpg13920615_1071502822899295_4459280801384436057_n.jpg13920649_1071503002899277_4568720707415214449_n.jpg13921205_1071503006232610_373048285254990063_n.jpg13925112_1071502782899299_2478795809474171529_n.jpg13925127_1071502742899303_8210875859279699344_n.jpg13925377_1071502939565950_3141711773992333054_n.jpg13934708_1071502936232617_2383490679358716972_n.jpg13934877_1071502722899305_5078984127552663110_n.jpg14021678_1071502952899282_3078422737480193708_n.jpg14039881_1071502739565970_633246404340943559_n.jpg14045602_1071502899565954_5751404113663274076_n.jpg14045628_1071502669565977_3275530793794422695_n.jpg14053994_1071502912899286_6887876437049622113_n.jpg14055029_1071502909565953_5062524879908756359_n.jpg14063817_1071502802899297_7230610724594320831_n.jpg14064167_1071502846232626_2808179777749511272_n.jpg14067471_1071502796232631_5700324452609721347_n.jpg14067693_1071502666232644_7932388195393431389_n.jpg14068046_1071502672899310_3173823098941242346_n.jpg

comments

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

โปรดแสดงข้อคิดเห็นของคุณ

 facebook อบต.แม่ถอด

 

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ

นายก อบต.แม่ถอด

 

 ว่าที่ร้อยตรี พิสิทธิ์ พิรุณกล

ปลัด อบต.แม่ถอด

 

 

ว่าที่ร้อยตรีอุดม สุวรรณพิมพ์

รองปลัด อบต.แม่ถอด

แนะนำแม่ถอด

ข่าวประกวดราคา

sticker.jpg

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png
Copyright © 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.