Black Ribbon

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Arrow up
Arrow down

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

เมนูหลัก

ศูนย์ดำรงธรรม

Poster01.jpg

 

We have 34 guests and no members online

ผู้มาเยี่ยมชม

1091039
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
574
4673
11326
14361
34596
60524
1091039

คาดการณ์วันนี้
5448

10.03%
2.91%
1.39%
0.34%
0.02%
85.31%
Online (15 minutes ago):31
31 guests
no members

Your IP:23.20.35.9

แผนที่ตั้ง อบต.แม่ถอด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่ถอด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด

         องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งยกฐานะมาจากสภาตำบลแม่ถอด ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม. ๒๕๓๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ หน้า ๓๖๕ ) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง ให้เปลี่ยนแปลงขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล จากเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มีโครงสร้างประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายราชการประจำ ฝ่ายบริหาร คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเขลานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการ ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลซึ่งมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ๆ ละสองคน รวม 26 คน ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอปัญหาและความต้องการของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขและทำหน้าที่ออกกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคือข้อบัญญัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายราชการประจำได้แก่พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

 อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

comments

sticker.jpg

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png
Copyright © 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.