ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
(ภาพ : ข้อมูล งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

01-20136760_10208045637493533_1490551997_n.jpg

comments