Logo3.2.gif

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เลขที่ 214 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 Email : admin@maethod.com
Tel- Fax : 054-838539 : อาสากู้ภัยแม่ถอด 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

๑.      คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ  มีสุขภาวะที่ดี  ได้รับการบริการทางสาธารณะที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง และเป็นธรรม

๒.      คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๓.      แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นที่รู้จักของชุมชนใกล้เคียง  สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชน

๔.      ส่งเสริมด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ  มีตลาดจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน

๕.      ประชาชนมีการบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองทุกระดับ

พิมพ์ อีเมล

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

2021-11-03_115118.jpg

MT11-11-2564-001.jpg

 

 

 

อบต.แม่ถอด Playlist youtube

อบต.แม่ถอด Playlist youtube ( 15 )

แผนที่ตั้ง อบต.แม่ถอด

ผู้มาเยี่ยมชม

5464091
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
54
2940
21330
21330
76161
81998
5464091

2.83%
3.92%
1.63%
0.15%
0.02%
91.46%
Online (15 minutes ago):24
24 guests
no members

Your IP:52.23.219.12

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่ถอด