Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การบังคับใช้แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

เรื่อง การบังคับใช้แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

Work-mt-487-002.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานสำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev