สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 214 หมู่ที่ 2
บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

 

 

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel : 054-838539 อาสากู้ภัยแม่ถอด 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : admin@maethod.com และ maethod.m214@gmail.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maethod.com   

(ติดต่อข้อมูลข่าวสาร เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

  • ข้อความช่องทางการสอบถามข้อมูล QA
  • กระดานสนทนา

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ

ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง

โปรดแจ้ง

maepa001.png
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ Tel- Fax : ๐๕๔-๘๓๘๕๓๙ : อาสากู้ภัยแม่ถอด ๐๕๔-๘๓๘๕๙๙
https://www.maethod.com Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Post Message

Captcha Image


ทดสอบ

ทดสอบ


วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2567
Powered by Phoca Guestbook