Black Ribbon

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Arrow up
Arrow down

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

เมนูหลัก

ศูนย์ดำรงธรรม

Poster01.jpg

 

We have 49 guests and no members online

ผู้มาเยี่ยมชม

1091055
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
590
4673
11342
14361
34612
60524
1091055

คาดการณ์วันนี้
5448

10.03%
2.91%
1.39%
0.34%
0.02%
85.31%
Online (15 minutes ago):47
47 guests
no members

Your IP:23.20.35.9

แผนที่ตั้ง อบต.แม่ถอด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่ถอด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

 

 

โครงการ Big cleaning day.
10 Aug 2017 08:55 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางโครงการ Big cleaning day.

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด มอบหมายให้นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง  [ ... ]

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู...
31 Jul 2017 14:52 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางรับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแล และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติแล [ ... ]

รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศอ...
19 Jul 2017 09:22 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๕๘
คะแนนรวม ๔ ด้าน
(ภาพ : ข้อมูล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วอินทรีย์โดยชีววิธี...
29 Jun 2017 14:18 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วอินทรีย์โดยชีววิธี

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วอินทรีย์โดยชีววิธี ณ โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านแม่เติน ม.๓ โด [ ... ]

โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธ...
27 Jun 2017 23:52 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางโครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีให้แก่ [ ... ]

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการจัดการขยะม...
09 Jun 2017 13:20 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.พิสิทธิ์ พิรุณกล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ว่าที่ ร.ต.ดร. อุดม สุวรรณพิมพ์ [ ... ]

ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๙ สิงหาคม...
09 Aug 2017 12:43 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ โครงการ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๙ สิงหาคม...
09 Aug 2017 12:42 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ โครงการ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๑ กรกฎาค...
31 Jul 2017 11:50 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ กรกฎาค...
24 Jul 2017 11:28 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงไชย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ กรกฎาค...
24 Jul 2017 11:27 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการตรวจสอบราคาโครงการ จำนวน ๔ โครงการ
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๑ กรกฎาค...
11 Jul 2017 12:54 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ โครงการ 
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง) 

ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

นายกอบต.แม่ถอด ตรวจสอบ ถนนชำรุดและหอยในนาข้าว...
16 Aug 2017 12:57 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางนายกอบต.แม่ถอด ตรวจสอบ ถนนชำรุดและหอยในนาข้าว

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาถนนลูกรังบ้านแม่แก่ง หมู่ที่ ๔ และหอยในนาข้าวของชาวบ้าน บ้านดงไชย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จัง [ ... ]

งานกองช่าง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐...
16 Aug 2017 12:22 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ลงพื้นที่ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังแบบเรียงกล่องเหล็กถักบรรจุหินใหญ่ สถานที่ดำเนินการถนนเข้าสู่พื้นที่ [ ... ]

งานกองช่าง ตรวจสอบท่อส่งน้ำอุดตัน...
02 Aug 2017 12:03 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง ตรวจสอบท่อส่งน้ำอุดตัน

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ว่าที่ ร.ต.ชาญวุธ เครือดวงคำ ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบท่อส่งน้ำอุดตันฝายพร้าว(ทุ่งเหล่า ๒)ทำใ [ ... ]

งานกองช่าง ตรวจสอบแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านแม่เตี๊...
27 Jul 2017 12:43 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง ตรวจสอบแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านแม่เตี๊ยะ

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ชาญวุธ เครือดวงคำ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ [ ... ]

งานกองช่าง สุ่มเจาะเก็บตัวอย่างถนนลาดยางแอสฟัลท์หล...
27 Jul 2017 07:59 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง สุ่มเจาะเก็บตัวอย่างถนนลาดยางแอสฟัลท์หลังปูและบดอัด

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธวัช อินแก้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด พร้อมว่าที่ ร.ต.ชาญวุธ เครือดวงคำ ผู้อำนวยการกองช่าง นายเอนก วงสเติน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาบ้านไร [ ... ]

งานกองช่าง โครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก...
22 Jul 2017 14:55 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางงานกองช่าง โครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ลงนามในสัญญาจ้างบริษัทสามารถคอนตรัคชั่น เชียงใหม่จำกัด ดำเนินการเสริมผิวจราจรเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแม่เติน  [ ... ]

ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

เหตุนำส่งผู้สูงอายุใจสั่น-หายใจเหนื่อยและเด็กหญิงอ...
10 Aug 2017 01:50 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุนำส่งผู้สูงอายุใจสั่น-หายใจเหนื่อยและเด็กหญิงอาเจียน-มีไข้ อ่อนแรง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๒๐ น. รับแจ้งจากทางญาติผู้ป่วย ว่ามีผู้สูงอายุหญิง บ้านแม่ถอด ม.๒ มีอาการใจสั่น หายใจเหนื่อย จึงรายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดรถกู้ชีพ-เจ้าหน้าที่ออก [ ... ]

เหตุรถขอความช่วยเหลือและเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชนคน...
06 Aug 2017 01:34 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุรถขอความช่วยเหลือและเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชนคน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๒๕ น. รับแจ้งจากพลเมืองดีและ สภอ.เถิน ว่ามีเหตุรถขอความช่วยเหลือและเหตุรถมอเตอร์ไซด์ ชนคนได้รับบาดเจ็บ (สองเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน) จึงได้รายงาน [ ... ]

เหตุรถยนต์ยางรั่ว...
21 Jul 2017 06:23 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุรถยนต์ยางรั่ว

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐น. วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิทยุสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดรับแจ้งจาก สภ.เถิน เหตุรถยนต์ยางรั่ว บริเวณถนนพหลโยธิน กม.๖๓๐ ขาล่อง เมื่อได้รับแจ้งได้รายงา [ ... ]

เหตุ รถกระบะบรรทุกผลไม้ลงเอง...
07 Jul 2017 00:39 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุ รถกระบะบรรทุกผลไม้ลงเอง

วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๐๐ น. รับแจ้งจาก สภอ.เถิน ว่ามีอุบัติเหตุรถเสียหลักลงเอง จึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมจัดเจ้าหน้าที่-รถกู้ชีพ ออกปฏิบัติหน้าที่ ถึงที่เกิดเหตุ กม.ที่ ๖๓๕-๖ [ ... ]

เหตุ รถบรรทุกพ่วงเสียหลักล้มขวางถนน...
04 Jul 2017 13:04 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางเหตุ รถบรรทุกพ่วงเสียหลักล้มขวางถนน

วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๕๗ น. รับแจ้งจาก สภอ.เถิน ว่ามีอุบัติเหตุรถเสียหลักลงเอง จึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมจัดเจ้าหน้าที่-รถกู้ชีพ ออกปฏิบัติหน้าที่ ถึงที่เกิดเหตุ กม.ที่ ๖๔๐-๖ [ ... ]

รถยนต์เก๋งชนกัน พหลโยธินขาขึ้น...
04 Jul 2017 07:56 - อบต.แม่ถอด จ.ลำปางรถยนต์เก๋งชนกัน พหลโยธินขาขึ้น

เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.วันที่ ๔ กกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิทยุสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดรับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนกันบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นเขตรอยต่อตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ปะ เมื่อได้รับ [ ... ]

ข่าวอื่นๆ

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

โปรดแสดงข้อคิดเห็นของคุณ

 facebook อบต.แม่ถอด

 

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ

นายก อบต.แม่ถอด

 

 ว่าที่ร้อยตรี พิสิทธิ์ พิรุณกล

ปลัด อบต.แม่ถอด

 

 

ว่าที่ร้อยตรีอุดม สุวรรณพิมพ์

รองปลัด อบต.แม่ถอด

แนะนำแม่ถอด

ข่าวประกวดราคา

sticker.jpg

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png
Copyright © 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.